KADIR MERAL
/


Författare - Föreläsare - Komiker

 


FÖRELÄSNINGAR OM MÅNGFALD OCH INTEGRATION

Kadir kom till Sverige 1991 när han har 14 år. Efter gymnasiet studerade han på Uppsala Universitet. Han innehar fil kand i statskunskap samt gymnasielärarexamen. Under senaste 15 åren har Kadir jobbat som gymnasielärare i samhällskunskap och matematik samt åkt landet runt och föreläst om integrations och mångfaldsfrågor. 

Kadirs föreläsningar är inspirerande, men också utbildande och underhållande. Med sina erfarenheter från sin unika integrationsresa samt sina iakttagelser från dagens mångkulturella samhället i allmänhet och skolan i synnerhet, ger han sina lyssnare djup insikt samt skapar tankar och reflektioner kring mångfald och integration. Du som åhörare blir både rörd och berördsina föreläsningar flätar Kadir samman humor och allvar, och påverkar åhörarna både i hjärta och hjärna.

 Han är väl påläst och är insatt i dagens stora samhällsfrågor kring integration och mångfald, vilket ger en annan tyngd bredvid hans upplevda erfarenheter.


FÖRELÄSNINGAR MED TEMAT MÅNGFALD OCH INTEGRATION FÖR OLIKA MÅLGRUPPER

 • Föreläsning med titeln “Den mångkulturella skolan - utmaningar och möjligheter” är väldigt uppskattad. Den har två versioner, en som vänder sig till elever och en som vänder sig till skolpersonal.
 • Föreläsning med titeln “Vägar till integration och etablering” vänder dig till de nyanlända, främst ungdomar men också vuxna.
 • Föreläsning med titeln “Den ideella idrottsföreningens betydelse för integration” vänder sig till idrottsföreningar.
 • Inspirerande föreläsning om mångfald och integration i allmänhet vänder sig till alla arbetsplatser som jobbar med mångfaldsfrågor.  
 • Föreläsning som baserar på min bok "Pojken som följer sin skugga". Den vänder sig till skolor, både för elever men också för lärare.

Föreläsningen anpassas efter era önskemål och behov. Allt från korta inspirationspass till långa föreläsningar eller workshop.


FÖRELÄSNING OM MÅNGKULTURELL SKOLA

Dagens svenska skola är en spegling av det mångkulturella samhället vi lever i. Barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund, religion och traditioner går i samma klass och delar samma bänk. Detta ger oss stora möjligheter men också utmaningar.

Hur ska vi lyckas skapa ett klimat där människor från olika kulturer umgås och tolererar varandra?

Hur ska vi lyckas integrera och etablera våra nyanlända ungdomar?

Kadir Meral kom till Sverige i tonåren som flyktingbarn med sina föräldrar och sju syskon. Trots ett hem med föräldrar utan skolgång lyckades han utbilda sig till gymnasielärare. 

Kadir som också är standupkomiker blandar humor och allvar i sin föreläsning som fångar och berör publiken vart han än kommer.


VILKA VÄNDER SIG FÖRELÄSNINGEN TILL?

Föreläsningen vänder sig till personal och elever på skolor, till lärarutbildningar där framtida lärare utbildas, men även till institutioner, ideella föreningar och andra arbetsplatser där det råder ett mångkulturellt klimat.

Föreläsningen anpassas efter era önskemål och behov. Vill ni att era elever och personal ska ta del av Kadirs tankar, idéer och humor är ni välkomna att höra av er.

NÅGRA GENOMFÖRDA FÖRELÄSNINGAR

 • Läkarsekreterarna - usksek-dagarna
 • Nora Kommun 
 • Lindholmens gymnasium
 • Rotary
 • Kronanskolan - Trollhättan
 • Region Dalarna - Röntgen
 • Gävle Kommun
 • Herrljunga Kommun
 • Föreningen för läromedelförfattare
 • Lärarförbundet - Väst
 • Sunnerbogymnasium
 • Gällivare Gymnasium
 • Hjo kommun
 • Valboskolan
 • Uddevalla gymnasieskola
 • Waldorfskolan i Göteborg 
 • Thorengruppen
 • Tolkservicerådet
 • SYV - Region Västra Småland
 • Sundsvall Kommun
 • Röda Korset Sverige
 • Älvdalsskolan, Älvdalen
 • SKF, Göteborg
 • Arbetsförmedlingen
 • Seniorföreningen i Kungälv
 • Bygdegårdsturné 
 • Uppsala Universitet
 • Nösnäsgymnasiet
 • Birkagårdens Folkhögskola
 • Elof Lindälvs Gymnasium,
 • Bengtgårdensskola
 • Munkegärdeskolan
 • Mölndals Kommun